Om foreningen

Holbæk Gangsport

altid et skridt foran

Om Holbæk Gangsport


Holbæk Gangsport blev stiftet 4/11-1976 under navnet Holbæk Marchforening.

Oprindelig var den en afdeling af Civilforsvarets Marchforening.

Men på en ekstraordinær generalforsamling den 2/6-1981 ophørte denne tilknytning.

Den 8/11-1994 blev navnet ændret til Holbæk Gangsport.

Enkelte medlemmer fra foreningens start er stadig aktive i foreningen.


Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende gang og vandresport, ved at afholde vandringer og traveture, samt at formidle kontakt til andre gangforeninger

i Danmark og Europa. Samt at have et godt socialt liv i klubben med vores medlemmer.


Holbæk gangsport har et medlemstal på ca. 400 som kommer fra hele landet.Vores dag ture udgår fra Havnevej 7, 4300 Holbæk. Hvor vi har et lokale hvor der kan drikkes kaffe efter turene.

Alle ture udgår fra denne adresse, hvis ikke andet er oplyst for det enkelte arrangement.

Vi håber at informationerne på disse sider kan bruges, så du kan vælge den aktivitet og den dag, som passer dig bedst.

Vi udgiver også et medlemsblad, der kommer  8 gange om året.

I bladet og på disse hjemmesider, kan man finde oplysninger om arrangementer, samt mailadresser og telefonnumre til bestyrelsen, som du altid er velkommen til at kontakte.


Med venlig hilsen

Formand

Kirsten Frederiksen.

Bestyrelsen

Titel

Navn og mail (tryk på navnet for mailen)

Telefon nr.

Formand

25 34 96 97

Kasserer

27 69 87 88

Næstformand

22 61 26 79

Sekretær

42 19 99 42

Bestyrelsesmedlem

25 53 34 34

Øvrige kontakter

Titel

Navn og mail (tryk på navnet for mailen)

Telefon nr.

Redaktør - medlems-nyt

59 43 16 87

Hjemmesiden 

Vedtægter

Tryk på højre hjørne for at se i fuld størrelse

Persondata

Vi passer selvfølgelig godt på dine data, men læs mere her (tryk i højre hjørne for at se i fuld størrelse)

Bliv medlem af Holbæk Gangsport


Du kan få udleveret indmeldelses blanket ved gåture fra klublokalet, eller sende en mail til Lisbeth


Mailen skal indeholder følgende oplysninger:

Navn(e)

Adresse

Fødselsdato(er)

Telefon nr.

Mailadresse


Der kommer en mail retur mail med konto nr. til indbetaling.


Kontingent er kr. 125  årligt for en husstand.

Ved indmeldelse efter 30.6. indbetales kr. 62,50

Ved indmeldelse efter 30.9 indbetales kr. 125  for kvartalet + det følgende år.


Holbæk Gangsports eget medlemsblad, MEDLEMS-NYT, er inkluderet i kontingentet.

v/formand Svend Erik Gøttrup, Lergravsvej 60, 4300 Holbæk. Tlf. 25 34 96 97   CVR nr. 3031 2694