Forside

Holbæk Gangsport

altid et skridt foran

Vi skal passe på hinanden


Alle ture er desværre aflyst på nuværend tidspunkt - vi glæder os til at starte op igen, så snart det bliver tilladt at samles 50 personer

Et lille uddrag fra det sidste medlemsbad se hele bladet her :

Rejseforeningen af 2007

Tur til Wales 2020


Tilmeldning direkte til Rejseforeningen, se mere her

Ture:

Hvis andet ikke er angivet er turen på 10-12 km

Dag

Dato

Kl. 

Mødested

Km.

Mandag

11. maj

kl. 15.00

P-plads ved Ejby Havn, Ejby Havnevej, 4070 Kr. Hyllinge

Onsdag 

13. maj

kl. 19.00

P-plads ved Hovedgaden 29A, 3630 Jægerspris

Mandag

18. maj

kl. 14.45

P-plads ved Aagerup Skole, Krogvejen 2-4, 4390 Vipperød

Onsdag

20. maj 

kl. 19.00

P-plads ved Ellebjergvej 35, 4450 Jyderup

Mandag

25. maj 

kl. 14.45

P-plads i alleen bag hotellet, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk 

Onsdag

27. maj

kl. 19.00

P-plads ved Kolåsvej 7, Vindekilde, 4534 Hørve

Faste ture

Hvis andet ikke er angivet mødes vi i klubhuset, Værftet, Havnevej 7, 4300 Holbæk

Dag

Dato

ca. km.

Hver mandag

Kl. 10.00

1½ time 6-7 km

Hver mandag

kl. 14.30

1½ - 2 timer stavgang, Ring til

Helle Munk Nielsen på tlf. 21428117 for at høre mere om stavgang (det er muligt at låne stave)

Mandag

15.8 til 30.4

kl. 14.30

1½ time 7-8 km

Mandag

1.5 til 14.8

Kl. 14.30

1½ time 7-8 km, se start her på siden 

Hver tirsdag

kl. 10.00

4 grupper : 3 km, 5-6 km. 6-7 km. & 7-9 m

Onsdag

1-9 til 31-3 

kl. 18.00

2 timer  10-12 km, se start her på siden

Onsdag 

1-4 til 31-8

kl. 19.00

2 timer  10-12 km, se start her på siden

Hver torsdag

kl. 10.00

1½ time 6-7 km

Hver torsdag

kl. 10.00

2 grupper : 3 & 6 km

Mødested : Asnæs-Grevinge Hallen,

Teglværkskrogen 4-6, 4550 Asnæs

Lørdag

1-9 til 31-3 

 2 timer 10-12 km, se tidspunkt og startsted her på siden

Lørdag

5. april til 31. aug

Ingen traveture lørdag eftermiddag

Mød op og prøv at gå med nogle gange før du melder dig ind.

Stavgang er også velkommen på de øvrige hold

Årets gang i Holbæk Gangsport

Se meget mere i bladet eller her på siden når vi nærmer os

Januar

Banko tur

Februar

Fastelavns tur

Marts

Generalforsamling

April

Holbæk vandring

Maj

Holdtur til LadyWalk

Juni

Madpakketure

Juli

Ø-tur

August

Orø rundt & vandrefestival

September

Ø-tur

Oktober

November


December

Julemærkemarch & julevandring

Bliv medlem af Holbæk Gangsport


Du kan få udleveret indmeldelses blanket ved gåture fra klublokalet, eller sende en mail til Lisbeth


Mailen skal indeholder følgende oplysninger:

Navn(e)

Adresse

Fødselsdato(er)

Telefon nr.

Mailadresse


Der kommer en mail retur mail med konto nr. til indbetaling.


Kontingent er kr. 125  årligt for en husstand.

Ved indmeldelse efter 30.6. indbetales kr. 62,50

Ved indmeldelse efter 30.9 indbetales kr. 125  for kvartalet + det følgende år.


Holbæk Gangsports eget medlemsblad, MEDLEMS-NYT, er inkluderet i kontingentet.

Kontakt HolbækGangsport


Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os


 
 
 
 

v/formand Svend Erik Gøttrup, Lergravsvej 60, 4300 Holbæk. Tlf. 25 34 96 97   CVR nr. 3031 2694