Forside

Ture:

Hvis andet ikke er angivet er turen på 10-12 km

Dag

Dato

Kl. 

Mødested

Km.

Lørdag

22. jan

13.00

BANKO TUR - uden banko

Værftet, Havnevej 7, 4300 Holbæk 

6-7 km

Onsdag

26. jan

18.00


Lørdag

29. jan

13.00

Værftet, Havnevej 7, 4300 Holbæk 

10-12 km

Søndag

30. jan

9.00 - 11.00

Køge Å sti vandring

Borup Skole, Hovedgaden 39, 4140 Borup

5, 10, 20 & 30 km.

Lørdag

 2. feb

13.00

Værftet, Havnevej 7, 4300 Holbæk 

10-12 km

Lørdag

 9. feb

13.00

Værftet, Havnevej 7, 4300 Holbæk 

10-12 km

Lørdag

26. feb

  8.00

Euradax - ført tur 6,0 km/time

Smørum kulturhus, flodvej 68, 2765 Smørum

25 & 50 km

15. - 22

marts

2022


29. april

9 maj

2022

TUR TIL GARDASØEN, ITALIEN


23. - 28

maj

2022


24. - 29.

maj

2022


2 - 12

sep.

2022


Faste ture

Hvis andet ikke er angivet mødes vi i klubhuset, Værftet, Havnevej 7, 4300 Holbæk

Dag

kl

ca. km.

Hver mandag

kl. 10.00

ca 1½ time 7-8 km

Mandag

15.8 til 30.4

kl. 14.30

ca 1½ time 7-8 km

Mandag

1.5 til 14.8

Kl. 14.30

1½ - 2 timer 7-11 km, se start her på siden 

Hver tirsdag

kl. 10.00

4 grupper : 3 km, 5-6 km. 6-7 km. & 7-9 m

Onsdag

1-9 til 31-3 

kl. 18.00

2 timer  10-12 km, se start her på siden

Onsdag 

1-4 til 31-8

kl. 19.00

2 timer  10-12 km, se start her på siden

Hver torsdag

kl. 10.00

1½ time 6-7 km

Hver torsdag

kl. 10.00

2 grupper : 3 & 6 km

Mødested : Asnæs-Grevinge Hallen,

Teglværkskrogen 4-6, 4550 Asnæs

Lørdag

1-9 til 31-3 

 2 timer 10-12 km, se tidspunkt og startsted her på siden

Lørdag

5. april til 31. aug

Ingen traveture lørdag eftermiddag

Mød op og prøv at gå med nogle gange før du melder dig ind.

Stavgang er også velkommen på de øvrige hold

Årets gang i Holbæk Gangsport

Se meget mere i bladet eller her på siden når vi nærmer os

Januar

Banko tur

Februar

Fastelavns tur

Marts

Generalforsamling

April

Holbæk vandring

Maj

Holdtur til LadyWalk

Juni

Madpakketure

Juli

Ø-tur

August

Orø rundt & vandrefestival

September

Ø-tur

Oktober

November


December

Julemærkemarch & julevandring

Bliv medlem af Holbæk Gangsport


Du kan få udleveret indmeldelses blanket ved gåture fra klublokalet, eller sende en mail til Lisbeth


Mailen skal indeholder følgende oplysninger:

Navn(e)

Adresse

Fødselsdato(er)

Telefon nr.

Mailadresse


Der kommer en mail retur mail med konto nr. til indbetaling.


Kontingent er kr. 125  årligt for en husstand.

Ved indmeldelse efter 30.6. indbetales kr. 62,50

Ved indmeldelse efter 30.9 indbetales kr. 125  for kvartalet + det følgende år.


Bank oplysninger:

Reg: 0520

Konto nr. 000 102 4964


Holbæk Gangsports eget medlemsblad, MEDLEMS-NYT, er inkluderet i kontingentet.

Kontakt Holbæk Gangsport


Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os