Forside

Ture:

Hvis andet ikke er angivet er turen på 10-12 km

Dag

Dato

Kl. 

Mødested

Km.

Onsdag

22. juni

19.00

P-plads ved Gyrstinge Sø, Øvej / Allindemaglevej, 4100 Ringsted


Mandag

27. juni

15.15

P-plads i Vrangeskov på h. side af Haraldstedvej, 4100 Ringsted


Onsdag

29. juni

19.00

P-plads ved Bjergsted Forsamlingshus, Skovvej, 4450 Jyderup 


Lørdag

  2. juli

9.00 - 12.00

Fødselsdagstur i Gribskov

Kernehuset, Helsingevej 2, 3499 Hillerød

5, 10 & 15 km

Mandag

 4. juli

15.15

P-plads på venstre side af Anagervej, 4190 Munke Bjergby


Onsdag

  6. juli

19.00

P-plads ved Borrevangsvej 2, 4573 Højby Sj


Mandag

11. juli

15.00

P-plads nær Himmelev Rideklub, Herregårdsvej 61, 4000 Roskilde


Onsdag

13. juli

19.00

P-plads ved Løserupvej, Tuse Næs, 4300 Holbæk


Søndag

17. juli

11.00

SOMMER-JULEMÆRKEMARCH PÅ BAKKEN

Dyrehavsbakken, Dyrehavevej 62, 293, Klampenborg

2,½, 5, 6 & 10 km

Mandag

18. juli

15.15

P-plads Omsorgsc. De tre Ege, Parkvej 2, 3630 Jægerspris


Onsdag

20. juli

19.00

P-plads ved Tølløse Kirke, Nordstjernevej, 4340 Tølløse


Mandag

25. juli

15.00

P-plads overfor Boserupvej 79, 4000 Roskilde


Onsdag

27. juli

19.00

P-plads ved Vipperødhallen, Rensdyrvej 3, 4390 Vipperød


Mandag

  1. aug

14.45

P-plads ved Hagested Hallen, Damvej 19, 4300 Holbæk


Onsdag

  3. aug

19.00

P-plads ved Jyderup Camping, Slagelsevej40, 4450 Jyderup


Lørdag

  6. aug

8.30 - 12.45

Orø rundt - se mere her 

Orø Skole, Bygaden 50, 4305 Orø

5, 12, 15 & 20 km

Søndag

  7. aug

10.00

Fælles FODSLAW Madpakketur
P-plads ved Sorø Station, Stationspladsen 1, 4180 Sorø

15 km

Mandag

  8. aug

15.00

Gl. Lejre Museum, Orehøjvej 4B, 4320 Lejre


Onsdag

10. aug

19.00

P-plads efter Toldbodvej 78, 4581 Rørvig


Onsdag

10. aug

18.30

Taaspidsernes AFTENVANDRING (førte ture) 
Mosehuset, Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk

7 & 12 km

Lørdag

13. aug

9.00 - 12.00

FØDSELSDAGSVANDRING PÅ BOGØ
Klubhuset ved Bogø-hallen, Skovvangen 8, 4793 Bogø

5, 10 & 20 km

Søndag

14. aug

9.00 - 11.00

KLINTEVANDRINGEN 
Stevns Ungdomsskole, Skørpinge Mark 5, 4673 Rødvig Stevns

5, 10 & 18 km

Mandag

15. aug

15.00

P-plads ved Observator Gyldenkernes Vej 3, 4340 Tølløse


Onsdag

17. aug

19.00

P-plads ved Vej 9, Vig Lyng, 4560 Vig


Lørdag

20. aug

10.00

P-plads bag Tølløse Station, Kvarmløsevej, 4340 Tølløse

14 km

Lørdag

20. aug

9.00 - 12.00

GRIBSKOV-VANDRING
Kernehuset, Helsingevej 2, 3400 Hillerød

5, 10, 15 & 30 km

Søndag

21. aug

8.30

Sejerø rundt - se mere her

Havnsø Havn, Havnevej, 4593 Føllenslev

5, 15 & 30 km

Lørdag

27. aug

9.00 - 13.00

FURESØVANDRING
Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse,

5, 10 & 20 km

2 - 12

sep.

2022


6 - 11

sep. 

2022


Faste ture

Hvis andet ikke er angivet mødes vi i klubhuset, Værftet, Havnevej 7, 4300 Holbæk

Dag

kl

ca. km.

Hver mandag

kl. 10.00

ca 1½ time 7-8 km

Mandag

1.10 til 28.2

kl. 14.30

ca 1½ time 7-8 km

Mandag

1.3 til 30.9

Kl. 14.30

1½ - 2 timer 7-11 km, se start her på siden 

Hver tirsdag

kl. 10.00

4 grupper : 3 km, 5-6 km. 6-7 km. & 7-9 m

Onsdag

1-9 til 31-3 

kl. 18.00

2 timer  10-12 km, se start her på siden

Onsdag 

1-4 til 31-8

kl. 19.00

2 timer  10-12 km, se start her på siden

Hver torsdag

kl. 10.00

1½ time 6-7 km

Hver torsdag

kl. 10.00

2 grupper : 3 & 6 km

Mødested : Asnæs-Grevinge Hallen,

Teglværkskrogen 4-6, 4550 Asnæs

Lørdag

1-9 til 31-3 

 2 timer 10-12 km, se tidspunkt og startsted her på siden

Lørdag

5. april til 31. aug

Ingen traveture lørdag eftermiddag

Mød op og prøv at gå med nogle gange før du melder dig ind.

Stavgang er også velkommen på de øvrige hold

Årets gang i Holbæk Gangsport

Se meget mere i bladet eller her på siden når vi nærmer os

Januar

Banko tur

Februar

Fastelavns tur

Marts

Generalforsamling

April

Holbæk vandring

Maj

Holdtur til LadyWalk

Juni

Madpakketure

Juli

Ø-tur

August

Orø rundt & vandrefestival

September

Ø-tur

Oktober

November


December

Julemærkemarch & julevandring

Bliv medlem af Holbæk Gangsport


Du kan få udleveret indmeldelses blanket ved gåture fra klublokalet, eller sende en mail til Lisbeth


Mailen skal indeholder følgende oplysninger:

Navn(e)

Adresse

Fødselsdato(er)

Telefon nr.

Mailadresse


Der kommer en mail retur mail med konto nr. til indbetaling.


Kontingent er kr. 125  årligt for en husstand.

Ved indmeldelse efter 30.6. indbetales kr. 62,50

Ved indmeldelse efter 30.9 indbetales kr. 125  for kvartalet + det følgende år.


Bank oplysninger:

Reg: 0520

Konto nr. 000 102 4964


Holbæk Gangsports eget medlemsblad, MEDLEMS-NYT, er inkluderet i kontingentet.

Kontakt Holbæk Gangsport


Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os