Forside

Holbæk Gangsport

altid et skrit foran

Rejseforeningen af 2007

Bustur til Øland 2020           &           Tur til Wales 2020


Tilmeldning direkte til Rejseforeningen, se mere her

Koordineringsmøde - kom og vær med

Onsdag 15. januar 2020 Kl.18.00 - kom og være med til at planlægge turerne i 2020

Se mere her


Bemærk onsdags turen den 15. januar er aflyst pga. koordineringsmøde 

Ture:

Hvis andet ikke er angivet er turen på 10-12 km

Dag

Dato

Kl. 

Mødested

Km.

Tirsdag

 7. jan

kl. 10.00

Værftet, Havnevej 7, 4300 Holbæk 

4 grupper : 3 km, 5-6 km. 6-7 km. & 7-9 m

Onsdag

 8. jan

kl. 18.00

Værftet, Havnevej 7, 4300 Holbæk 

10-12 km

Torsdag

 9. jan

kl. 10.00

Værftet, Havnevej 7, 4300 Holbæk 

6-7 km

Torsdag

 9. jan

kl. 10.00

Asnæs-Grevinge Hallen, Teglværkskrogen 4-6, 4550 Asnæs

3 & 6 km

Lørdag

11. jan

kl. 13.00

BANKO

Værftet, Havnevej 7,4300 Holbæk

ca.6-7 km

Lørdag

25. jan

kl.   9.00

KYNDELMISSE VANDRING - ført tur 5 km i timen

Værftet, Havnevej 7, 4300 Holbæk

15 km

Lørdag

22. feb

kl. 13.00

FASTALAVN

Værftet, Havnevej 7, 4300 Holbæk

3 & 6-7 km

Lørdag 

29. feb

kl. 13.00

Værftet, Havnevej 7, 4300 Holbæk 

10-12 km

Faste ture 

Hvis andet ikke er angivet mødes vi i klubhuset, Værftet, Havnevej 7, 4300 Holbæk

Dag

Dato

ca. km.

Hver mandag

Kl. 10.00

1½ time 6-7 km

Hver mandag

kl. 14.30

1½ - 2 timer stavgang, Ring til

Helle Munk Nielsen på tlf. 21428117 for at høre mere om stavgang (det er muligt at låne stave)

Mandag

15.8 til 30.4

kl. 14.30

1½ time 7-8 km

Mandag

1.5 til 14.8

Kl. 14.30

1½ time 7-8 km, se start her på siden 

Hver tirsdag

kl. 10.00

4 grupper : 3 km, 5-6 km. 6-7 km. & 7-9 m

Onsdag

1-9 til 31-3 

kl. 18.00

2 timer  10-12 km, se start her på siden

Onsdag 

1-4 til 31-8

kl. 19.00

2 timer  10-12 km, se start her på siden

Hver torsdag

kl. 10.00

1½ time 6-7 km

Hver torsdag

kl. 10.00

2 grupper : 3 & 6 km

Mødested : Asnæs-Grevinge Hallen,

Teglværkskrogen 4-6, 4550 Asnæs

Lørdag

1-9 til 31-3 

 2 timer 10-12 km, se tidspunkt og startsted her på siden

Mød op og prøv at gå med nogle gange før du melder dig ind.

Stavgang er også velkommen på de øvrige hold

Årets gang i Holbæk Gangsport

Se meget mere i bladet eller her på siden når vi nærmer os

Januar

Banko tur

Februar

Fastelavns tur

Marts

Generalforsamling

April

Holbæk vandring

Maj

Holdtur til LadyWalk

Juni

Madpakketure

Juli

Ø-tur

August

Orø rundt & vandrefestival

September

Ø-tur

Oktober

November


December

Julemærkemarch & julevandring

Kontingent 2020

Indbetales efter 1 januar 2020.

Kontingentet skal være betalt senest 15. februar.


Kontingent er for hele husstanden 125. kr for et år.


Kontingentet kan betales på flg. måder.

Bank:

Reg: 0520 Konto Nr.: 0001024964

Husk at skrive dit navn i feltet besked til modtager.


MobilePay:

MobilePay på Tlf. 50396

Husk at skrive dit navn i feltet skriv besked.


Kontant:

Betal kontant på Værftet eller i Asnæs til en fra bestyrelsen.


Abonnement på Motionsgang medlemsbladet for Sjællandske - foreninger indbetal 85. kr. på samme måde som ovenstående.


Du/I kan se bort fra dette hvis du er indmeldt i klubben fra oktober 2019. 

Bliv medlem af Holbæk Gangsport


Du kan få udleveret indmeldelses blanket ved gåture fra klublokalet, eller sende en mail til Lisbeth


Mailen skal indeholder følgende oplysninger:

Navn(e)

Adresse

Fødselsdato(er)

Telefon nr.

Mailadresse


Der kommer en mail retur mail med konto nr. til indbetaling.


Kontingent er kr. 125  årligt for en husstand.

Ved indmeldelse efter 30.6. indbetales kr. 62,50

Ved indmeldelse efter 30.9 indbetales kr. 125  for kvartalet + det følgende år.


Holbæk Gangsports eget medlemsblad, MEDLEMS-NYT, er inkluderet i kontingentet.

Kontakt HolbækGangsport


Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os


 
 
 
 

v/formand Kirsten Frederiksen, Timianvej 11, 4300 Holbæk. Tlf. 60 55 84 45   CVR nr. 3031 2694